Blog

2020: CAMM en Covid-19

De Covid-pandemie maakte 2020 tot een moeilijk jaar voor CAMM. Verschillende medewerkers werden ziek (maar genazen gelukkig wel), de opvang moest worden gesloten, en de hulp vanuit andere organisaties in Recife kwam grotendeels stil te liggen. Ook verminderde een trouwe donateur vanwege teruggelopen inkomsten de bijdrage aan CAMM.

De medewerkers van CAMM lieten zich niet uit het veld slaan, en bezorgden maaltijden bij de kinderen thuis, vaak voor het hele gezin in plaats van alleen voor de kinderen. Ook schoolwerk werd rondgebracht. Vanaf augustus konden in beperkte mate weer kinderen naar CAMM komen.

Financieel was het een moeilijk jaar voor CAMM, vanwege de weggevallen steun en door de enorme prijsstijgingen van vooral voedsel. Vanuit CAMM-nl konden wij dat gelukkig enigszins compenseren door een hogere bijdrage dan voorgaande jaren. En heel belangrijk is de morele steun die van die bijdrage uitgaaat!

Voor meer informatie zie het verslag over 2020 of het financieel verslag over 2020.

Bezoek Roberta en Ademilson

Van 16 tot 19 juli 2019 zijn Roberta en Ademilson, de drijvende krachten achter CAMM, in Amersfoort. Ze komen vanuit Duitsland, waar zij ook hun ‘supporters’ bezoeken. Op woensdagavond 17 juli doen zij voor belangstellenden verslag van de stand van zaken binnen CAMM. De avond is bij De Expeditie, Schimmelpenninckkade 30 in Amersfoort, en begint om 19.30 uur. Voor informatie kunt u mailen met info[at]camm-nl.org.

Bezoek Domitila aan Amersfoort

Domitila is de dochter van Roberta en Ademilson en groeide op binnen CAMM. Zij woont nu in Duitsland en is onze eerste contactpersoon. Van 15 tot 20 augustus komt Domitila naar Amersfoort om ons bij te praten over de actuele ontwikkelingen in CAMM. Op zondag 19 augustus 2018 is zij te gast in een viering van de oecumenische basisgroep De Keerkring in Amersfoort, waar zij uitgebreid zal vertellen over die ontwikkelingen. Mail voor nadere informatie naar g.stegehuis[at]xs4all.nl.