Blog

2023: CAMM bestaat 40 jaar!

In 1983 kreeg het jonge onderwijzersechtpaar Ademilson en Roberta Barros geregeld bedelende kinderen aan de deur. Ze vroegen zich af wat ze structureel voor de kinderen konden betekenen, en richtten CAMM op, een opvang voor kinderen uit de favela’s. Meer dan 5.000 kinderen hebben in die 40 jaren van de opvang en de door CAMM aangeboden activiteiten en lesprogramma’s gebruik gemaakt. Het jubileum werd op bescheiden wijze gevierd.

Zoals wij vorig jaar al berichtten, werd Domitila, de dochter van Roberta en Ademilson, die al jarenlang in Duitsland woont, in 2022 tot Miss Germany gekozen. Als uitvloeisel daarvan kon ze in 2023 met een team van het blad Bild CAMM bezoeken, en financiële ondersteuning van het blad maakte het ook mogelijk herstelwerkzaamheden aan de gebouwen van CAMM uit te voeren. De gebouwen hadden veel te lijden gehad van de overvloedige regenval waarmee Recife in de afgelopen jaren te kampen had.

Bij die renovatie werd ook een nieuwe ‘Quintal do Futuro’ of ‘Tuin van de Toekomst’ aangelegd. De kinderen kunnen hier helpen met het verbouwen van groenten. Ook kunnen ze hun zintuigen laten werken met planten die sterk smaken of ruiken, die bijzonder voelen, of die er apart uitzien. Ze zien hoe zaden geplant worden, hoe de planten ontkiemen en groeien, en hoe ze via een installatie water toegevoerd krijgen. Voortdurend vragen ze of de groenten al geoogst kunnen worden.

De Covid-epidemie mag dan voorbij zijn, de periode heeft ook bij CAMM duidelijk zijn sporen achtergelaten. Kinderen konden niet naar school, en omdat ze thuis (natuurlijk) geen Internet-toegang hebben, hebben ze behoorlijke achterstanden opgelopen. Ook de economische situatie in de wijk is nog verder verslechterd, waardoor drugsgebruik toeneemt (ook van ouders), en kinderen ook meemaken dat familieleden worden vermoord. Het is dan ook geen wonder dat ze rennend bij CAMM binnenkomen, omdat het een veilige haven voor hen is.

De dagelijkse leiding gaat van Roberta en Ademilson steeds meer over naar hun zoon Carlos, en naar Christiane en Elisangela, die zelf als kinderen in CAMM opgroeiden, maar nu als pedagogen het project mee dragen. Ook Henrique, de zoon van Carlos, en Isabel, pleegdochter van Roberta en Ademilson, draaien steeds meer mee. Steun vanuit Recife is er van een voedselbank, wat helpt bij het verstrekken van maaltijden aan de kinderen, van een vriendenkring die vooral het organiseren van evenementen op zich neemt (bijv. Kerst), en van de juridische faculteit van een lokale universiteit: studenten geven ondersteuning aan de moeders die maandelijks op een praatavond bij CAMM komen.

Het blijft worstelen voor CAMM om voldoende financiën te vinden om het project draaiend te houden. Er zijn niet veel organisaties die CAMM financieel steunen, en de prijzen voor voedsel en energie zijn de afgelopen jaren ook daar fors gestegen. Het aantal kinderen dat naar CAMM mag komen is daarom beperkt, en er is een wachtlijst ingesteld. Ook wordt er minder uitgegeven aan projecten en materialen waar de kinderen mee kunnen werken.

Vanuit de stichting CAMM-nl konden wij in 2023 vier keer een bedrag aan CAMM overmaken, voor een totaal van € 15.050. Iedere keer weer merken wij hoe belangrijk deze steun is voor het team CAMM, niet alleen omdat het hun financiële zorgen enigszins verlicht, maar ook omdat zij zich er moreel door gesteund voelen. Onze bijdragen werden vooral gebruikt voor het betalen van maaltijden, voor de aanschaf van lesmateriaal, en voor het renoveren van de toiletten.

Graag zetten wij ook in 2024 onze steun aan CAMM voort, en wij hopen op extra donateurs!

2022: Miss Germany en overvloedige regen

In het begin van het jaar kon CAMM nog maar beperkt kinderen ontvangen uit Linho do Tiro, de favela in Recife aan de rand waarvan CAMM zich bevindt. In februari werden echter de restricties vanwege de Covid-19 epidemie opgeheven. Vanwege de moeilijke financiële situatie moest het aantal kinderen dat kon worden opgevangen wel beperkt worden.

Het begin van het jaar bracht ook een grote verrassing. Domitila, de dochter van Roberta en Ademilson (oprichters en leiders van CAMM), die al jarenlang in Duitsland woont, werd daar tot Miss Germany gekozen. Het concept van die verkiezing is gewijzigd, er wordt nu een winnares gekozen die door haar engagement een voorbeeld voor veel andere vrouwen kan zijn. En bij Domitila is dat engagement voor CAMM, voor duurzaamheid en voor sociale rechtvaardigheid duidelijk zichtbaar.

Overvloedige regenval zorgde in mei en juni in heel Recife, maar ook bij CAMM voor grote problemen. In de regio vielen meer dan 100 doden, vooral door aardverschuivingen. Maar ook bij CAMM zorgden de stortregens voor problemen: de oude auto begaf het, en er was veel waterschade in en om het gebouw. Met een extra gift konden wij wat bijdragen aan het herstel van de voorzieningen bij CAMM.

Vanuit de stichting CAMM-nl konden wij in 2022 vier keer een bedrag aan CAMM overmaken, voor een totaal van € 15.425. Het is niet voldoende om CAMM op volle kracht te laten draaien, maar de praktische én de morele steun die het team daardoor ervaart, blijft belangrijk voor CAMM.

Voor meer informatie zie het verslag over 2022 of het financieel verslag over 2022.

2021: CAMM en (nog steeds) Covid-19

2021 werd, net als 2020, voor CAMM grotendeels bepaald door het Covid-19 virus. Het eerste deel van het jaar werkt het team van CAMM daarom op dezelfde manier als in 2020: kinderen werden thuis bezocht, en daar werd huiswerk uitgedeeld en later weer besproken. Daarbij werden ook maaltijden aan de families verstrekt, wat bemoeilijkt werd doordat supermarkten niet meer zoals voorheen gratis voedsel leverden dat bijna aan de houdbaarheidsdatum zat.

In de tweede helft van het jaar kon CAMM weer in beperkte mate kinderen ontvangen, in kleine groepen, en met veel buitenactiviteiten. De opening van een computerlokaal maakte het aan de kinderen die naar CAMM konden komen mogelijk maakte op afstand contact te hebben met hun school, en lessen te volgen of opgaven te maken.

Vanuit de stichting CAMM-nl konden wij CAMM in 2021 ondersteunen met een bedrag van € 14.550, mede dankzij de gelden van kerkelijke collectes in de Ruimteviering in Amersfoort, en in de Dominicuskerk in Amsterdam.

Voor meer informatie zie het verslag over 2021 of het financieel verslag over 2021.

2020: CAMM en Covid-19

De Covid-pandemie maakte 2020 tot een moeilijk jaar voor CAMM. Verschillende medewerkers werden ziek (maar genazen gelukkig wel), de opvang moest worden gesloten, en de hulp vanuit andere organisaties in Recife kwam grotendeels stil te liggen. Ook verminderde een trouwe donateur vanwege teruggelopen inkomsten de bijdrage aan CAMM.

De medewerkers van CAMM lieten zich niet uit het veld slaan, en bezorgden maaltijden bij de kinderen thuis, vaak voor het hele gezin in plaats van alleen voor de kinderen. Ook schoolwerk werd rondgebracht. Vanaf augustus konden in beperkte mate weer kinderen naar CAMM komen.

Financieel was het een moeilijk jaar voor CAMM, vanwege de weggevallen steun en door de enorme prijsstijgingen van vooral voedsel. Vanuit CAMM-nl konden wij dat gelukkig enigszins compenseren door een hogere bijdrage dan voorgaande jaren. En heel belangrijk is de morele steun die van die bijdrage uitgaaat!

Voor meer informatie zie het verslag over 2020 of het financieel verslag over 2020.

Bezoek Roberta en Ademilson

Van 16 tot 19 juli 2019 zijn Roberta en Ademilson, de drijvende krachten achter CAMM, in Amersfoort. Ze komen vanuit Duitsland, waar zij ook hun ‘supporters’ bezoeken. Op woensdagavond 17 juli doen zij voor belangstellenden verslag van de stand van zaken binnen CAMM. De avond is bij De Expeditie, Schimmelpenninckkade 30 in Amersfoort, en begint om 19.30 uur. Voor informatie kunt u mailen met info[at]camm-nl.org.

Bezoek Domitila aan Amersfoort

Domitila is de dochter van Roberta en Ademilson en groeide op binnen CAMM. Zij woont nu in Duitsland en is onze eerste contactpersoon. Van 15 tot 20 augustus komt Domitila naar Amersfoort om ons bij te praten over de actuele ontwikkelingen in CAMM. Op zondag 19 augustus 2018 is zij te gast in een viering van de oecumenische basisgroep De Keerkring in Amersfoort, waar zij uitgebreid zal vertellen over die ontwikkelingen. Mail voor nadere informatie naar g.stegehuis[at]xs4all.nl.