2022: Miss Germany en overvloedige regen

In het begin van het jaar kon CAMM nog maar beperkt kinderen ontvangen uit Linho do Tiro, de favela in Recife aan de rand waarvan CAMM zich bevindt. In februari werden echter de restricties vanwege de Covid-19 epidemie opgeheven. Vanwege de moeilijke financiële situatie moest het aantal kinderen dat kon worden opgevangen wel beperkt worden.

Het begin van het jaar bracht ook een grote verrassing. Domitila, de dochter van Roberta en Ademilson (oprichters en leiders van CAMM), die al jarenlang in Duitsland woont, werd daar tot Miss Germany gekozen. Het concept van die verkiezing is gewijzigd, er wordt nu een winnares gekozen die door haar engagement een voorbeeld voor veel andere vrouwen kan zijn. En bij Domitila is dat engagement voor CAMM, voor duurzaamheid en voor sociale rechtvaardigheid duidelijk zichtbaar.

Overvloedige regenval zorgde in mei en juni in heel Recife, maar ook bij CAMM voor grote problemen. In de regio vielen meer dan 100 doden, vooral door aardverschuivingen. Maar ook bij CAMM zorgden de stortregens voor problemen: de oude auto begaf het, en er was veel waterschade in en om het gebouw. Met een extra gift konden wij wat bijdragen aan het herstel van de voorzieningen bij CAMM.

Vanuit de stichting CAMM-nl konden wij in 2022 vier keer een bedrag aan CAMM overmaken, voor een totaal van € 15.425. Het is niet voldoende om CAMM op volle kracht te laten draaien, maar de praktische én de morele steun die het team daardoor ervaart, blijft belangrijk voor CAMM.

Voor meer informatie zie het verslag over 2022 of het financieel verslag over 2022.

2021: CAMM en (nog steeds) Covid-19

2021 werd, net als 2020, voor CAMM grotendeels bepaald door het Covid-19 virus. Het eerste deel van het jaar werkt het team van CAMM daarom op dezelfde manier als in 2020: kinderen werden thuis bezocht, en daar werd huiswerk uitgedeeld en later weer besproken. Daarbij werden ook maaltijden aan de families verstrekt, wat bemoeilijkt werd doordat supermarkten niet meer zoals voorheen gratis voedsel leverden dat bijna aan de houdbaarheidsdatum zat.

In de tweede helft van het jaar kon CAMM weer in beperkte mate kinderen ontvangen, in kleine groepen, en met veel buitenactiviteiten. De opening van een computerlokaal maakte het aan de kinderen die naar CAMM konden komen mogelijk maakte op afstand contact te hebben met hun school, en lessen te volgen of opgaven te maken.

Vanuit de stichting CAMM-nl konden wij CAMM in 2021 ondersteunen met een bedrag van € 14.550, mede dankzij de gelden van kerkelijke collectes in de Ruimteviering in Amersfoort, en in de Dominicuskerk in Amsterdam.

Voor meer informatie zie het verslag over 2021 of het financieel verslag over 2021.

2020: CAMM en Covid-19

De Covid-pandemie maakte 2020 tot een moeilijk jaar voor CAMM. Verschillende medewerkers werden ziek (maar genazen gelukkig wel), de opvang moest worden gesloten, en de hulp vanuit andere organisaties in Recife kwam grotendeels stil te liggen. Ook verminderde een trouwe donateur vanwege teruggelopen inkomsten de bijdrage aan CAMM.

De medewerkers van CAMM lieten zich niet uit het veld slaan, en bezorgden maaltijden bij de kinderen thuis, vaak voor het hele gezin in plaats van alleen voor de kinderen. Ook schoolwerk werd rondgebracht. Vanaf augustus konden in beperkte mate weer kinderen naar CAMM komen.

Financieel was het een moeilijk jaar voor CAMM, vanwege de weggevallen steun en door de enorme prijsstijgingen van vooral voedsel. Vanuit CAMM-nl konden wij dat gelukkig enigszins compenseren door een hogere bijdrage dan voorgaande jaren. En heel belangrijk is de morele steun die van die bijdrage uitgaaat!

Voor meer informatie zie het verslag over 2020 of het financieel verslag over 2020.

Bezoek Roberta en Ademilson

Van 16 tot 19 juli 2019 zijn Roberta en Ademilson, de drijvende krachten achter CAMM, in Amersfoort. Ze komen vanuit Duitsland, waar zij ook hun ‘supporters’ bezoeken. Op woensdagavond 17 juli doen zij voor belangstellenden verslag van de stand van zaken binnen CAMM. De avond is bij De Expeditie, Schimmelpenninckkade 30 in Amersfoort, en begint om 19.30 uur. Voor informatie kunt u mailen met info[at]camm-nl.org.

Bezoek Domitila aan Amersfoort

Domitila is de dochter van Roberta en Ademilson en groeide op binnen CAMM. Zij woont nu in Duitsland en is onze eerste contactpersoon. Van 15 tot 20 augustus komt Domitila naar Amersfoort om ons bij te praten over de actuele ontwikkelingen in CAMM. Op zondag 19 augustus 2018 is zij te gast in een viering van de oecumenische basisgroep De Keerkring in Amersfoort, waar zij uitgebreid zal vertellen over die ontwikkelingen. Mail voor nadere informatie naar g.stegehuis[at]xs4all.nl.