Wat is CAMM-nl

CAMM-nl is een stichting die in 2018 is opgericht ter ondersteuning van CAMM. De initiatiefnemers komen uit de oecumenische basisgroep De Keerkring en het Inloophuis Schothorst, beide in Amersfoort. Deze groepen onderhouden al jarenlang contact met CAMM.

Het bestuur van de stichting CAMM-nl bestaat uit:

  • Gerrit Stegehuis, voorzitter
  • Theo Kolman, secretaris
  • Jop Mendelts, penningmeester

De stichting CAMM-nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70503583.
Het RSIN-nummer is 858347830.
De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.
Het beleidsplan van de stichting is beschikbaar.

De stichting CAMM-nl is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Financieel overzicht 2023 en Balans per 31-12-2023

Financieel overzicht 2022 en Balans per 31-12-2022

Financieel overzicht 2021

Financieel overzicht 2020

Financieel overzicht 2019