2023: CAMM bestaat 40 jaar!

In 1983 kreeg het jonge onderwijzersechtpaar Ademilson en Roberta Barros geregeld bedelende kinderen aan de deur. Ze vroegen zich af wat ze structureel voor de kinderen konden betekenen, en richtten CAMM op, een opvang voor kinderen uit de favela’s. Meer dan 5.000 kinderen hebben in die 40 jaren van de opvang en de door CAMM aangeboden activiteiten en lesprogramma’s gebruik gemaakt. Het jubileum werd op bescheiden wijze gevierd.

Zoals wij vorig jaar al berichtten, werd Domitila, de dochter van Roberta en Ademilson, die al jarenlang in Duitsland woont, in 2022 tot Miss Germany gekozen. Als uitvloeisel daarvan kon ze in 2023 met een team van het blad Bild CAMM bezoeken, en financiële ondersteuning van het blad maakte het ook mogelijk herstelwerkzaamheden aan de gebouwen van CAMM uit te voeren. De gebouwen hadden veel te lijden gehad van de overvloedige regenval waarmee Recife in de afgelopen jaren te kampen had.

Bij die renovatie werd ook een nieuwe ‘Quintal do Futuro’ of ‘Tuin van de Toekomst’ aangelegd. De kinderen kunnen hier helpen met het verbouwen van groenten. Ook kunnen ze hun zintuigen laten werken met planten die sterk smaken of ruiken, die bijzonder voelen, of die er apart uitzien. Ze zien hoe zaden geplant worden, hoe de planten ontkiemen en groeien, en hoe ze via een installatie water toegevoerd krijgen. Voortdurend vragen ze of de groenten al geoogst kunnen worden.

De Covid-epidemie mag dan voorbij zijn, de periode heeft ook bij CAMM duidelijk zijn sporen achtergelaten. Kinderen konden niet naar school, en omdat ze thuis (natuurlijk) geen Internet-toegang hebben, hebben ze behoorlijke achterstanden opgelopen. Ook de economische situatie in de wijk is nog verder verslechterd, waardoor drugsgebruik toeneemt (ook van ouders), en kinderen ook meemaken dat familieleden worden vermoord. Het is dan ook geen wonder dat ze rennend bij CAMM binnenkomen, omdat het een veilige haven voor hen is.

De dagelijkse leiding gaat van Roberta en Ademilson steeds meer over naar hun zoon Carlos, en naar Christiane en Elisangela, die zelf als kinderen in CAMM opgroeiden, maar nu als pedagogen het project mee dragen. Ook Henrique, de zoon van Carlos, en Isabel, pleegdochter van Roberta en Ademilson, draaien steeds meer mee. Steun vanuit Recife is er van een voedselbank, wat helpt bij het verstrekken van maaltijden aan de kinderen, van een vriendenkring die vooral het organiseren van evenementen op zich neemt (bijv. Kerst), en van de juridische faculteit van een lokale universiteit: studenten geven ondersteuning aan de moeders die maandelijks op een praatavond bij CAMM komen.

Het blijft worstelen voor CAMM om voldoende financiën te vinden om het project draaiend te houden. Er zijn niet veel organisaties die CAMM financieel steunen, en de prijzen voor voedsel en energie zijn de afgelopen jaren ook daar fors gestegen. Het aantal kinderen dat naar CAMM mag komen is daarom beperkt, en er is een wachtlijst ingesteld. Ook wordt er minder uitgegeven aan projecten en materialen waar de kinderen mee kunnen werken.

Vanuit de stichting CAMM-nl konden wij in 2023 vier keer een bedrag aan CAMM overmaken, voor een totaal van € 15.050. Iedere keer weer merken wij hoe belangrijk deze steun is voor het team CAMM, niet alleen omdat het hun financiële zorgen enigszins verlicht, maar ook omdat zij zich er moreel door gesteund voelen. Onze bijdragen werden vooral gebruikt voor het betalen van maaltijden, voor de aanschaf van lesmateriaal, en voor het renoveren van de toiletten.

Graag zetten wij ook in 2024 onze steun aan CAMM voort, en wij hopen op extra donateurs!