Steun de kinderen van CAMM

Een van de kinderen bij CAMM
Het onderwijzersechtpaar Roberta en Ademilson Barros begon vanaf 1983 kinderen uit de favela’s van Recife te begeleiden.

Zij richtten CAMM op, Centro di Atendimento das Meninas e Meninos, ofwel het centrum voor begeleiding van meisjes en jongens.

Nog steeds vangt CAMM dagelijks zo’n 70 kinderen op, sommige van de huidige begeleiders zijn zelf in het project opgegroeid! De kinderen krijgen goede maaltijden, sport en spel, en begeleiding bij hun schoolwerk.

De stichting CAMM-nl steunt CAMM in hun werk.

Wilt u ons helpen CAMM te steunen, dan kan dat via rekeningnummer NL 69 TRIO 0379 4854 94 van Stichting CAMM-nl.

De stichting CAMM-nl is door de belastingdienst erkend als ANBI.