2021: CAMM en (nog steeds) Covid-19

2021 werd, net als 2020, voor CAMM grotendeels bepaald door het Covid-19 virus. Het eerste deel van het jaar werkt het team van CAMM daarom op dezelfde manier als in 2020: kinderen werden thuis bezocht, en daar werd huiswerk uitgedeeld en later weer besproken. Daarbij werden ook maaltijden aan de families verstrekt, wat bemoeilijkt werd doordat supermarkten niet meer zoals voorheen gratis voedsel leverden dat bijna aan de houdbaarheidsdatum zat.

In de tweede helft van het jaar kon CAMM weer in beperkte mate kinderen ontvangen, in kleine groepen, en met veel buitenactiviteiten. De opening van een computerlokaal maakte het aan de kinderen die naar CAMM konden komen mogelijk maakte op afstand contact te hebben met hun school, en lessen te volgen of opgaven te maken.

Vanuit de stichting CAMM-nl konden wij CAMM in 2021 ondersteunen met een bedrag van € 14.550, mede dankzij de gelden van kerkelijke collectes in de Ruimteviering in Amersfoort, en in de Dominicuskerk in Amsterdam.

Voor meer informatie zie het verslag over 2021 of het financieel verslag over 2021.