Collecte Dominicus voor CAMM

Bij de Pinksterviering in de Dominicuskerk in Amsterdam mochten wij namens CAMM-nl kort iets vertellen over CAMM, waarna er voor CAMM werd gecollecteerd. Die collecte bracht, samen met bijdragen van de Wereldwinkel en van het Tolhuis fonds, het prachtige bedrag van € 2165 op. Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar CAMM, en is met veel dank aan de Dominicus ontvangen. Het zal voornamelijk worden besteed aan leermiddelen voor de kinderen en aan de kosten voor goede maaltijden.