Wat is CAMM

CAMM (Centro di Atendimento das Meninas e Meninos) is een project in Recife (Brazilië).

Computerles bij CAMMBij CAMM worden kinderen uit de wijk Linha do Tiro (“Schotlijn”) opgevangen. De wijk kent grote problemen, kinderen groeien er op tussen drugshandel en misdaad. CAMM biedt de kinderen warme maaltijden, begeleiding bij hun schoolwerk, en bijvoorbeeld computerlessen. Ook kunnen ze sporten of kunnen ze zich creatief uitleven. Kinderen komen alleen in aanmerking voor opvang als ze ook naar school gaan, maar ze hebben de extra begeleiding die ze bij CAMM krijgen meestal hard nodig.

Kinderen kunnen bij CAMM terecht tot ze 17 jaar zijn. Met velen van hen blijven ook daarna contacten bestaan, omdat ze in de avonduren het terrein van CAMM kunnen gebruiken voor voetbal, dans of capoeira, een Braziliaanse vechtsport. De jongeren regelen deze activiteiten zelf, maar er is regelmatig overleg over de gang van zaken.

CAMM werkt intensief samen met de verzorgenden van de kinderen, vaak zijn dat alleenstaande moeders, tantes of grootmoeders. Ze worden één keer per maand op een avondbijeenkomst verwacht. Op zo’n avond kunnen onderwerpen aan de orde komen als opvoedingsvragen of (huiselijk) geweld. Ook komen er regelmatig studenten recht van de universiteit, om juridische ondersteuning te geven.

In 2014 maakte een team uit Oostenrijk een film over CAMM die u hier kunt bekijken (Duitstalig).