Onze geschiedenis met CAMM

In 1990 bezochten Roberta en Ademilson ‘Kinderen in de Knel’ in Leusden, dat hen financieel steunde. Ton Roos, die lang in Brazilië gewerkt had, bracht hen in contact met het Inloophuis Schothorst en met de oecumenische basisgroep De Keerkring in Amersfoort. De contacten bleven bestaan, en deelnemers van het Inloophuis zijn in Recife bij CAMM op bezoek geweest. De Keerkring is CAMM al die jaren financieel blijven steunen, en kon jaarlijks ongeveer € 2500 overmaken. Contacten met de Dominicus en met de Keizersgrachtkerk zorgden er voor, dat incidenteel van daaruit een extra bijdrage mogelijk was.

Omdat we merkten hoe belangrijk onze bijdrage voor het CAMM is, is in 2018 de stichting CAMM-nl opgericht, waarin zowel de Keerkring als de CAMM-groep van het Inloophuis vertegenwoordigd is. Doel is vooral om de continuïteit van de bijdragen te kunnen garanderen.